4. třída ZŠ Kounice, školní rok 2015/16

adresa: ZŠ Kounice, Kounice 363, PSČ 289 15

telefon: 321 695 873, fax: 321 695 881

jídelna: 722 207 002

e-mail: zskounice@volny.cz

třídní učitelka: Melanie Moravcová

e-mail: melaniemoravcova@seznam.cz

učebna: 1. patro (jako loni)

vychovatelka: Marie Koubková

telefon do družiny: 720 576 168

družina: v přízemí

 
Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.