Učitelé

 

Český jazyk a literatura - Melanie Moravcová, Jana Nešťáková

Anglický jazyk -  Melanie Moravcová, Jana Nešťáková

Matematika -  Melanie Moravcová

Přírodověda -  Miroslava Rooudnická

Vlastivěda - Melanie Moravcová

Pracovní činnosti -  Jana Nešťáková

Výtvarná výchova -  Melanie Moravcová

Hudební výchova - Jana Nešťáková

Tělesná výchova - Šárka Bielaková, Jaroslav Urban